Dispozitia 164/2022

privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului
CHIRCU ORTENSIU având funcţia publică de
inspector asistent, gradaţia 5