Dispozitia 163/2022

privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei
BUDUIANU LILIANA având funcţia publică de
referent superior, gradaţia 5