Dispozitia 162/2022

privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului
STĂNCIUC ROBERT având funcţia publică de
consilier debutant, achiziţii publice gradaţia 3