Dispozitia 162/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dinu Ionuţ