Dispozitia 161/2022

privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului
ŞOMOIAG CONSTANTIN având funcţia publică de
inspector superior, gradaţia 5