Dispozitia 161/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Fofircă-Logofătu Florin