Dispozitia 160/2022

privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei
OPREA MIRELA având funcţia publică de conducere de
secretar general al comunei Bozioru