Dispozitia 157/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Chircu Ortensiu