Dispozitia 156/2020

privind numirea îndrumătorului de stagiu şi stabilirea programului pentru desfăşurarea perioadei de stagiu al doamnei Grigore Corina, consilier, clasa I, grad profesional debutant