Dispozitia 155/2020

privind încetarea stimulentului educaţional acoradat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă familiei Dăilă Maria