Dispozitia 152/2022

privind convocarea Consiliului Local Bozioru,  în şedinţă <>  pe luna Decembrie 2022