Dispozitia 150/2022

privind constituirea Comisiei de inventariere a elementelor de   natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pentru anul 2022