Dispozitia 149/2020

privind încetarea contractului individual de muncă doamnei Grigore Corina -referent II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru