Dispozitia 148/2020

privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna decembrie