Dispozitia 147/2022

privind constituirea Comisiei de recepţie
finală a lucrărilor aferente contractului nr.2.793/23.09.2022 –
,,Reabilitare şi asigurare funcţionalitate Dispensar Comuna Bozioru, judeţul Buzău –Instalaţii Electrice”