Dispozitia 145/2020

privind constituirea comisiei de inventariere a tuturor suprafeţelor de teren situate în extravilanul localităţilor comunei Bozioru