Dispozitia 143/2020

privind componenţa comisiei de recepţie şi distribuire a plicurilor/card-urilor, pentru mese calde destinatarilor finali, prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014-2020)