Dispozitia 138/2022

privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social
al familiei DOBRIN CONSTANTIN-MARIAN