Dispozitia 137/2020

convocarea Consiliului Local Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna Noiembrie 2020