Dispozitia 133/2022

privind prelungirea duratei de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniului public şi privat al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2022