Dispozitia 130/2020

privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă