Dispozitia 12/2021

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav