Dispozitia 117/2023

privind stabilirea salariului de bază, lunar, doamnei
DRĂGNESCU EMILIA, având funcţia contractuală de îngrijitor, gradaţia 5