Dispozitia 116/2023

privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului
DAMIAN GABRIEL, având funcţia contractuală de muncitor, gradaţia 0