Dispozitia 115/2023

privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului
SILIVESTRU DORINEL-VIOREL având funcţia contractuală de paznic, gradaţia 4