Dispozitia 11/2021

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară al d-nei Ilie Liliana, asistent personal