Dispozitia 105/2021

privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, Doamnei MIHAI ELENA-LILIANA – asistent personal pentru persoana cu handicap grav, personal contractual, în cadrul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău