Dispozitia 102/2022

privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, domnului SORA ALEXANDRU- MIHAIL – asistent medical comunitar, în cadrul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău