Dispozitia 100/2022

privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <> pe luna Septembrie 2022