Dispozitia 1/2021

privind încetarea contractului individual de muncă prin pensionare a d-nei Radu Anica -referent II, gradaţia 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului