Dispozitia 122/2023

privind constituirea echipei de implementare a proiectului F-PNRR-Dotări 2023-2562, “Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ din comuna Bozioru”

Citește mai multe…

Dispozitia 121/2023

privind majorarea indemnizațiilor lunare ale primarului și viceprimarului comunei Bozioru, judeţul Buzău, ca urmare a implementării proiectului F-PNRR-Dotări 2023-2562, “Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ din comuna Bozioru”

Citește mai multe…

Dispozitia 120/2023

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de acordare a procentului de majorare salarială pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/2023

Citește mai multe…

Dispozitia 119/2023

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu data de 01.10.2023

Citește mai multe…