Dezbatere publica – Proiectul bugetului local pentru anul 2021

În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința publică și vă supunem dezbaterii publice proiectul bugetului local pentru anul 2021 al comunei Bozioru, județul Buzău.
 
Persoanele interesate pot trimite amendamente pe numărul de fax 0238.750.333, pe adresa de e-mail primariabozioru@yahoo.com sau pot depune în format letric la sediul Primăriei Bozioru, in perioada 02 aprilie – 15 aprilie 2021