Convocator sedinta in data de 27.12.2021

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru se întruneşte în şedinţă publică <<extraordinară>> în ziua de  27.12.2021, ora 1000 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru


Fișiere atașate: