Convocator sedinta in data de 27.04.2023

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru se întruneşte în şedinţă publică <<ordinară>>    în ziua de 27.04.2023, ora 930 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru


Fișiere atașate: