Convocator sedinta in data de 26.10.2023

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru se întruneşte în şedinţă publică <<extraordinară>> în ziua de26.10.2023, ora 900 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru


Fișiere atașate: