Convocator sedinta in data de 24.09.2021

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru se întruneşte în şedinţă publică <<ordinară>> în ziua de 24.09.2021, ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru


Fișiere atașate: