Convocator sedinta in data de 22.10.2020

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru se întruneşte în şedinţă publică extraordinară <<de îndată>> în ziua de 22.10.2020, ora 9.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru


Fișiere atașate: