Convocator sedinta in data de 21.02.2020

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru se întruneşte în şedinţă publică ordinară în ziua de 21.02.2020, ora 10.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru


Fișiere atașate: