Convocator sedinta in data de 15.04.2020

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru se întruneşte în şedinţă publică <<ordinară>> în ziua de 15.04.2020 ,ora 9,00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru,


Fișiere atașate: