Convocator sedinta in data de 15.03.2023

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru se întruneşte în şedinţă publică <<extraordinară>> de îndată în ziua de 15.03.2023, ora 830 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru


Fișiere atașate: