Convocator sedinta in data de 10.12.2021

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru se întruneşte în şedinţă publică <<extraordinară>> în ziua de  10.12.2021, ora 900 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru


Fișiere atașate: