Convocator sedinta in data de 07.12.2022

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru se întruneşte în şedinţă publică <<extraordinară>> în ziua de 07.12.2022, ora 1100 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru


Fișiere atașate: