Convocator sedinta in data de 05.08.2022

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru se întruneşte în şedinţă publică <<ordinară>> în ziua de 05.08.2022, ora 1000 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru,


Fișiere atașate: