Convocator sedinta in data de 01.10.2021

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul local Bozioru se întruneşte în şedinţă publică <<de îndată>> în ziua de 01.10.2021, ora 1000 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Bozioru


Fișiere atașate: