Bine ați venit pe site-ul Primăriei comunei Bozioru!

Comuna Bozioru se află amplasată în zona din nord-vestul Județului Buzău la 25 km de drumul național Buzău - Brașov, pe drumul județean DJ 203 L și la o distanță de aproximativ 50 km de orașul de reședință a județului.
Teritoriul administrativ al Comunei Bozioru are o suprafață totală de 3679 ha și cuprinde un număr de 10 sate: unul reședință administrativă (Satul Bozioru) și 9 sate aparținătoare (Buduile, Fisici, Găvanele, Gresia, Izvoarele, Nucu, Scăieni, Ulmet și Văvălucile).

Din punct de vedere fizic și geografic, localitatea se prezintă ca un șir de culmi de 600-900 m, tăiat în două părți inegale de apa Bălănesei. Terasele de vale cu satul Bozioru și cătunul Râu îsi dau mâna peste deal cu depresiunile din partea centrală a ulucului de contact Chiojdu - Sibiciu - Scăieni - Lopătari în care se adăpostesc, satele Buduile, Scăieni, Văvălucile, Fisici și Găvanele.

Anunțuri publice

29-03-2019

Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București

29-03-2019

Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

01-03-2019

Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

 

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro

Mesajul primarului

{NUME_SITE}

Bine aţi venit pe pagina de internet a Comunei Bozioru.

 

Ţin să vă mulţumesc pentru onoarea de a ne vizita și a ne cunoaşte mai bine și prin intermediul internetului.

Am avut iniţiativa înfiinţării acestui site nu pentru a fi altfel decât multe dintre instituţiile publice, nu pentru că era o obligaţie, ci pentru că, am convingerea că în Comuna Bozioru nici o decizie a administraţiei nu stă sub semnul întrebării din punct de vedere al legalităţii sau oportunităţii. De aceea, transparenţa decizională reprezintă pentru noi un avantaj.

De asemenea, materialul informativ pe care îl punem la dispoziţia dumneavoastră, doreşte să vă prezinte frumoasa noastră comună și toate acele posibilităţi cu care vă așteaptă pentru a deveni prieteni și parteneri.

Suntem deschişi și receptivi la tot ce este nou, la tot ce înseamnă progres, pentru a putea îndeplini cât mai repede cerinţele locuitorilor comunei noastre. Aici existăm, aici ne câştigăm pâinea cea de toate zilele, aici ne creştem copiii, aici ne jucăm rolul vieții ce ne-a fost dat să îl trăim, de aici ne deschidem spre lume, aici ne primim şi ne găzduim oaspeţii din lumea întreagă.

Intenţionăm ca acest site să fie atât cartea noastră de vizită cât și lista noastră de oferte cu privire la dezvoltarea economico-socială a comunei, sperând astfel într-o afluenţă cât mai mare a vizitatorilor noştri.

 

Cu stimă,


Grigore Valentin